Uitgeverij de Kandelaar

Auteur: H.M. van Bemmel

H.M. van Bemmel (1895-1986) was in leven voorganger van de gemeente te Amsterdam in het ambt van profeet (een der vier bedieningen genoemd in Ef.4:11). Hij heeft deze priesterlijke bediening meer dan 50 jaar mogen uitvoeren en zo meegeholpen in opdracht van zijn Heer en Zender, bij het opbouwen van de tempel: de kerk in het tijdperk van genade.

De schrijver heeft vele artikelen geschreven in het toenmalige tijdschrift 'Vrede zij u'.