Uitgeverij de Kandelaar

Auteur: F.W. Schwartz

De auteur F.W.Schwartz heeft van 1863 tot 1895 de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland getrouw gediend. Hij stond in de priesterlijke bediening en bekleedde daarin het apostelambt. Als publicist is Het Boek voor onze Tijd zijn belangrijkste werk geweest.
Hij heeft het inzicht verkregen om de Openbaring van Johannes op een heldere manier te ontsluiten voor de gemeente. De Openbaring van Johannes bevat in haar geheel beeldspraak en visioenen. Deze zijn, zoals alle bijbelboeken, ontvangen en geschreven op goddelijke ingeving. De taal van de Bijbel is de taal van de Heilige Geest. In het gebruik van beelden in de Bijbel gaat de Heilige Geest zodanig consequent door, dat men hieruit de betekenis kan opsporen van de beeldspraak in de Openbaring, zoals F.W.Schwartz mocht ontdekken en uitwerken. Gods Woord zelf gaf de auteur dus de sleutel tot de verklaring.

Verder verschenen van zijn hand kleinere publicaties: het zeer scherpzinnige "Apostelen of niet?", "De uitverkiezing geleerd maar niet begrepen", "De Plaatsvervanger", "Bijbelse opstellen", "De leer van het Christelijk geloof (100 stellingen)" en "Een verklaring van het Hooglied".