De wederkomst

Extra informatie

Auteur

H. Misset, M. Keijsper

ISBN

9789080725904

Jaar van uitgave

2012

Pagina's

270

 15,40

De wederkomst – een ontdekkingsreis

In de christenheid is er sprake van een groeiende overtuiging dat de wederkomst van onze Here Jezus Christus aanstaande is; onder christenen bestaan echter nogal variërende verwachtingen over deze gebeurtenis en wat daar zoal mee samenhangt.

Voor de schrijvers is de Bijbel de enige grondslag voor het geloof. De aanleidingen voor het schrijven van dit boekje waren de toestand in de wereld, het besef dat we deel willen hebben aan de wederkomst van de Here Jezus en de wens een Bijbels gefundeerd begrip over de wederkomst te ontvangen. Bij gesprekken over de wederkomst blijkt er behoefte te zijn aan een boekje dat zich niet in allerlei fantasieën begeeft maar gewoon de Heilige Schrift volgt. Dat beknopte boekje hebben wij geprobeerd te schrijven.

We merkten dat het boekje eigenlijk ongemerkt de vorm van een ontdekkingsreis door en met de Bijbel naar Zijn wederkomst kreeg. Dat vonden we zo aardig dat we als ondertitel dan ook een ontdekkingsreis hebben gekozen.

“Zie, Ik kom”