BCB Najaarsbeurs 2020

Dit najaar kunt u Uitgeverij de Kandelaar met een stand vinden op de BCB Najaarsbeurs van 21 september te Houten.

Uitgeverij de Kandelaar richt zich op Bijbelstudieboeken. De door ons aangeboden boeken geven een
dieper inzicht in de verborgenheden van de Bijbel. In onze Bijbelstudieboeken zijn vragen opgenomen
over het desbetreffende onderwerp. Ze zijn daarmee uitermate geschikt voor Bijbelstudie. Onze
nieuwe website ondersteunt u bij uw Bijbelstudie.

Dit najaar komt ook weer een Bijbelstudieboek uit met als titel “Profetische vergezichten”. Dit boek
bestaat uit de uitleg van een vijftal onderwerpen uit de Bijbel, zoals bijvoorbeeld het Loofhuttenfeest
en de volkomen rode vaars. Bij de onderwerpen hebben wij weer vragen geformuleerd. Het boek is
een aanrader voor eenieder die geloofsverdieping zoekt door Bijbelstudie.