Welkom bij Uitgeverij de Kandelaar

Uitgeverij de Kandelaar is een jonge uitgever van Bijbels-verantwoorde, theologische lectuur. Het doel is deze boeken onder de aandacht te brengen van een breed christelijk publiek. De lezer kan door het lezen meer kennis van de Bijbel vergaren en daarmee het eigen geloof meer diepgang geven.

Uitgeverij de Kandelaar wil met haar uitgaven ten dienste staan van heel de kerk: de verzameling van alle christelijk gelovigen, gedoopt in Gods driemaal heilige Naam. Ze onderschrijft de algemeen aanvaarde symbolen, zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis en die van Nicea en haar producten dienen te voldoen aan de volgende criteria: bijbelgetrouw zijn, christocentrisch en niet sektarisch.

Op deze site kunt u uitgaven van de Uitgeverij de Kandelaar bestellen. Naast eigen uitgaven bieden wij ook uitgaven van anderen aan op de site. Bij de presentatie van de aangeboden lectuur vindt u een beschrijving van deze uitgaven en haar schrijvers. U kunt sommige delen van de uitgaven downloaden, zodat u een indruk kunt krijgen van de inhoud van de aangeboden lectuur.
Alle aangeboden uitgaven zijn tevens te verkrijgen bij christelijke boekhandelaren.

Nieuw op de site is het onderdeel Bijbelstudievragen. Hier kunt u per uitgave Bijbelstudievragen vinden ter ondersteuning van een zelfstudie of een studiekring. Dit onderdeel wordt regelmatig ververst met nieuwe vragen en u kunt ook zelf vragen stellen, waarop u dan antwoord ontvangt. Op deze manier krijgt de site een meer interactieve vorm.

Nieuws

BCB Voorjaarsbeurs 2022

Op maandag 28 maart is Uitgeverij de Kandelaar weer aanwezig op de BCB Voorjaarsbeurs. De beurs is dit jaar op een nieuwe locatie: evenementencentrum ‘de Basiliek’ te Veenendaal.

Lees meer

BCB Najaarsbeurs 2020

Dit najaar kunt u Uitgeverij de Kandelaar met een stand vinden op de BCB Najaarsbeurs van 21 september te Houten. Uitgeverij de Kandelaar richt zich

Lees meer