Profetie – onmisbaar voor de christelijke gemeente

Extra informatie

Auteur

Ds. M.D. Geuze

ISBN

9060678419

Jaar van uitgave

2004

Pagina's

166

 10,00

PROFETIE: een boodschap van God ontvangen en doorgegeven aan de christelijke gemeente, hier en nu. Is dat nog voor ons? Of is de Geest daarmee opgehouden na de voltooiing van het Nieuwe Testament?
Die laatste vraag is eeuwenlang met ‘ja’ beantwoord, omdat profetie als prediking werd verstaan. Maar dat antwoord is niet echt bevredigend. De Bijbel stelt profetie en prediking/onderwijs niet gelijk en zegt ook nergens dat profetie niet meer nodig is.
Telkens zijn er gelovigen geweest die aandacht vroegen voor de geestelijke gave van de profetie, waardoor God Zijn gemeente opbouwt en corrigeert. Maar ontsporingen die zich soms voordeden, maakten de kerk kopschuw. Ten onrechte. Vandaag, nu de christelijke gemeente moeite heeft om te overleven, zijn openbaring en leiding van God meer dan ooit nodig.
Dit boek geeft Bijbels inzicht in een onderwerp waaraan christenen niet graag hun vingers branden.
In twaalf hoofdstukken wordt de profetie van vele kanten bekeken. Deze studie is een belangrijk hulpmiddel om echte en valse profetie te onderscheiden en… om de profetie de plaats te geven die God haar toekent.