De steen schreeuwt uit de muur

 • Uit welke boeken bestaat de canon van de Bijbel? Waarom zijn deze in de Bijbel terechtgekomen?
 • Kunt u zich vinden in de regels op blz.8. Waarom (niet)?
 • Wat verstaan we onder typologie en allegorese? Mogen we deze gebruiken bij de exegese?
 • Kent u nog andere vormen van beeldspraak in de Bijbel?
 • Mogen we Jezus als de arme man uit Pred.9:13-16 beschouwen? Waarom?
 • Gelooft u dat we Amos 3:7 (de Heer openbaart Zich aan de profeten) ook in onze tijd mogen verwachten? Moeten we onder de godsspraak van Habakuk profetie verstaan?
 • Ervaart u een geloofsstrijd ten opzichte van de boze machten en overheden in de lucht (Ef.6)?
 • Ervaart u een zelfde relatie met God als Habakuk lijkt te hebben?
 • Hebben niet-christenen invloed op uw gedachten? Welke?
 • Gelooft u dat we in de laatste dagen leven en dat Christus spoedig terugkeert? Op grond waarvan?
 • Als de Bijbel spreekt over oordelen van God, gelden die dan ook voor heden?
 • Hoe kunnen wij waakzaam zijn in deze tijd; waar moeten we dan op letten?
 • De rechtvaardige leeft door geloof. Betekent dit dat we niet hoeven werken?
 • Habakuk voorzegt de toekomst van Jeruzalem en Israël van zijn tijd. Herhaalt de geschiedenis zich?
 • Waarom heeft het boek deze titel?
 • Welke afgoden zijn in deze tijd belangrijk?
 • De twee getuigen zijn het beeld van een getuigenis van apostelen en profeten beweert dit boek? Kunt u zich in deze opvatting vinden of heeft u een andere oplossing? Welke?
 • Mogen we Habakuk drie als een psalm zien?
 • Vindt u troost in dit laatste hoofdstuk?
 • Kent u nog andere indelingen van de gaven van de Heilige Geest als op blz. 90?
 • Geldt de viervoudige bediening van Ef.4:11 ook nog voor onze tijd?
 • Bent u bevreesd als u aan de toekomst denkt?
 • Habakuk besluit met dat de HERE Here zijn kracht is. Geldt dit ook voor u?