Het Boek voor onze Tijd

  • Hoe boordeelt u de verklaring van de beeldspraak in het Boek Voor Onze Tijd?
  • Acht u het logisch dat God de kerkgeschiedenis heeft voorzegd in het boek Openbaring?
  • Bent u het eens met de vier onderdelen: kandelaar, zegel, bazuin en fiool, welke F.W. Schwartz gebruikt om de structuur van de Openbaring te ontvouwen?